H.P.D TRANSPORT

H.P.D TRANSPORT

H.P.D TRANSPORT

QUY ĐỊNH VỀ ĐỀN BÙ, BỒI THƯỜNG

Mức bồi thường đối với lỗi làm mất Bưu phẩn, Bưu kiện

- Thư chuyển phát nhanh 150,000/ 1 thư

- Hàng gửi qua dịch vụ giá trị cao (có chứng từ chứng minh giá trị hàng khi gửi) 70% giá trị hàng gửi

- Hàng gửi qua dịch vụ giá trị cao (không có chứng từ chứng minh giá trị hàng khi gửi) 1,000,000/1kg

- Hồ sơ thầu 1,500,000/1HS (bao gồm lỗi phát chậm HST)

- Mất chúng từ gửi theo hàng hóa bao gồm (hóa đơn GTGT, biên bản bàn giao, phiếu xuất kho ..vv) 1,000,000/bộ

- Hàng hóa sử dụng dịch vụ khai giá, mua bảo hiểm = 100% giá trị khai giá 

- Hàng hóa khác = 150,000/ kg (mức tối thiểu không dưới 1,500,000/ 1bill gửi

- Thư đi quốc tế 50 USD/1 bill (không phải lỗi từ khách hàng)

Hàng đi quốc tế 70 USD/ 1bill (không phải lỗi từ khách hàng)

* Đối với hàng hóa vỡ, hỏng đền bù như lỗi mất (theo khung đền bù hàng hóa nêu trên song phải có biên bản xác nhận vỡ, hỏng giữa HPD và Khách hàng

Các trường hợp không đền bù 

- Thiệt hại do lỗi vi phạm hợp đồng của người sử dụng dịch vụ bưu chính hoặc do đặc tính tự nhiên khuyết tật vốn có vật chứa trong bưu gửi đó 

- Người sử dụng dịch vụ bưu chính không chứng minh được việc gửi và suy chuyển hư hỏng bưu gửi 

- Bưu gửi đã được phát và người nhận không có ý kiến khi nhận

- Bưu gửi bị tịch thu hoặc tiêu hủy theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc pháp luật nước sở tại (áp dụng thư, hàng đi quốc tế)

- Người sử dụng dịch vụ bưu chính không thực hiện đúng theo quy định khiếu nại, giải quyết tranh chấp quy định tại điều 38 và điều 39 của luật bưu chính 

- Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật

Khiếu nại và giải quyết khiếu nại

+ Thời gian khiếu nại : thời hạn khiếu nại đối với dịch vụ chuyển phát nhanh trong nước, quốc tế đối đa là 06 tháng kể từ ngày chuyển phát 

+ Thời hạn giải quyết khiếu nại : 

1. Đối với dịch vụ chuyển phát nhanh trong nước tối đa là 2 tháng kể từ ngày nhận khiếu nại

2. Đối với dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế tối đa là 3 tháng kể từ ngày nhận khiếu nại (áp dụng theo luật bưu chính)

+ Thủ tục khiếu nại : Khách hàng cung cấp các giấy tờ, chứng từ, chứng cứ liên quan và chịu trách nhiện nội dung khiếu nại của mình

 

Ghi chú : Công ty TNHH Vận Chuyển H.P.D giải quyết đền bù 7 ngày, (kể từ ngày xác định mất BP-BK) 3 ngày (kể từ khi nhận được công văn yêu cầu đền bù của khách hàng)