H.P.D TRANSPORT

H.P.D TRANSPORT

H.P.D TRANSPORT

ĐIỀU KHOẢN SƠ LƯỢC KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH CỦA H.P.D
 Dưới đây là những điều khoản khi quý khách hợp tác gửi hàng hóa, bưu kiện, bưu phẩm....qua H.P.D, mời quý khách tham khảo