H.P.D TRANSPORT

H.P.D TRANSPORT

H.P.D TRANSPORT

ĐIỀU KHOẢN SƠ LƯỢC KHI KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH CỦA H.P.D
Chúng tôi xin gửi tới quý khách những quy định và điều khoản chung khi quý khách sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh của chúng tôi như sau